محاسبه تعرفه خدمات

 

جهت تعیین میزان اجرت و هزینه خدمات پس از ثبت سفارش چنانچه توضیحات مشتری کامل بوده باشد تکنسین های ما با مشتری تماس گرفته و برآورد هزینه را اعلام می نمایند .

در صورتی  که توضیحات مشتری کامل نبوده یا نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی فنی باشد ابتدا تکنسین های ما در محل حضور یافته و پس از انجام تست و عیب یابی میزان هزینه را به مشتری اعلام می نمایند.

 

                                                 ** نکات مهم : **

 

1 در صورتی که جهت تعیین هزینه نیاز به حضور تکنسین باشد ، هزینه ایاب و ذهاب جداگانه دریافت میشود

2 تعرفه تمامی خدمات ارائه شده توسط تکنسین های مجرب ما بر اساس نرخ عرفی و مشخص شده از سوی اتحادیه می باشد.

3 در صورتی که انجام خدمات فوق نیاز به کنده کاری دیوار یا سختی کار باشد بنا بر نظر تکنسین به اجرت اضافه می گردد

4 - در صورت خرید قطعات و لوازم توسط مشتری ، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی کارکرد آن ندارد

5 اجرت خدماتی مانند شارژ گاز کولر گازی متناسب با قیمت روز بازار تعیین می گردد